Udruženje Natura Vita bavi se promocijom:

 • zdravog života,
 • edukacijom
 • i aktivnostima humanitarnog karaktera.

Ciljevi udruženja su:

 • unapređivanje zdravog načina življenja,
 • edukacija građana, a posebno dece i mladih o značaju čuvanja i sopstvenog zdravlja ,
 • organizovanje aktivnosti na prikazu načina za ostvarivanje tog cilja,
 • kao i javno zalaganje za promenu navika u pogledu ishrane,  kretanja,  organizovanja slobodnog vremena ljudi u skladu sa parolom „ Živeti zdravo“.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

 • prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti zdravog života;
 • organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti zdravog življenja;
 • objavljuje brošure i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na zdrav život, u skladu sa zakonom;
 • organizuje prosvetne radnike i druge stručnjake za rad na edukaciji dece i omladine u oblasti zdravog života i za sprovodjenje aktivnosti na edukacijama u tom cilju;
 • organizuje volonterske akcije za promovisanje zdravog života ljudi;
 • sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave promocijom zdravog života.